دسته : دسته‌بندی نشدهتاریخ: 2018/04/16
طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM)

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
در این مقاله، در راستای سیاست‌های کلی کشور ایران مبنی بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و رسیدن به ساختار مصرف بهینه در اقتصاد کشور، الگوهای تولید، توزیع، مصرف و رویکردهای کاهش، بازیابی، مصرف دوباره در قالب ماتریس رویکرد ـ الگو بررسی می‌شود. همچنین ابعاد و شاخص‌های مدل با استفاده از فرهنگ اسلامی مصرف شناسایی و با استفاده از یک متدولوژی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری روابط بین ابعاد و معیارهای مدل مذکور تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج مدل‌سازی این تحقیق نشان می‌دهد که مدل یکپارچه اقتصادی مصرف منابع در برگیرنده چهار بُعد دولت (سیاست‌گذاری مدیریت منابع)، خانواده (اصلاح رفتار مصرف‌کننده)، بنگاه (بهره‌گیری مناسب از منابع در فعالیت‌های اقتصادی) و نهادهای عمومی (فرهنگ سازی اجتماعی و عمومی) است که تعامل این ابعاد، نیاز به وجود ماتریس تعامل الگوها و رویکردها دارد. همچنین شاخص‌های فرهنگ اسلامی مصرف راهکاری برای برون رفت از بحران مصرف در جهان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: الگوی اقتصادی؛ مصرف منابع؛ طراحی مدل؛ مدلسازی تفسیری ساختاری

نویسندگان:

احسان رسولی نژاد: دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ روسیه

محمد نصر اصفهانی: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان – دوره 3، شماره 10، تابستان 1394.

 برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.